Обяви

Заповеди за провеждане на търг – част 1

Заповеди за провеждане на търг – част 2

Търг Обява_ Помещение № 5

Търг Обява_ Помещение № 7

Търг Обява_ Помещение № 8

Търг Обява_ Помещение № 9

Търг Обява_ Помещение № 10

Търг Обява_ Помещение № 11

Търг Обява_ Помещение № 12

Търг Обява_ Помещение № 13

Търг Обява_ Помещение № 14

Търг Обява_ Помещение № 15

Търг Обява_ Помещение № 16

Търг Обява_ Помещение № 17

Търг Обява_ Помещение № 18

Търг Обява_ Помещение № 19

Търг Обява_ Помещение № 20

Търг Обява_ Помещение № 21

Търг Обява_ Помещение № 22

Търг Обява_ Помещение № 23

Търг Обява_ Помещение № 24

Отдаване под наем на Ученически бюфет

Протокол обявяване купувач

Протокол обявяване купувач 8

Протокол обявяване купувач 9

Протокол обявяване купувач 10

Протокол обявяване купувач 11

Заповед обявяване купувач 12

Протокол обявяване купувач 13

Протокол обявяване купувач 14

Протокол обявяване купувач 15

Протокол обявяване купувач 16

Протокол обявяване купувач 17

Протокол обявяване купувач 18

Протокол обявяване купувач 21

ВТОРИ ТЪРГ 14 ПОМЕЩЕНИЕ

ВТОРИ ТЪРГ 15 ПОМЕЩЕНИЕ

ВТОРИ ТЪРГ ПОМЕЩЕНИЕ 16

ВТОРИ ТЪРГ КАФЕ АВТОМАТ Б.О

ВТОРИ ТЪРГ КАФЕ МАШИНА У-ЩЕ

Заповед Ученически бюфет