2018 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

Обяснителна записка към оборотна ведомост към 31.03.2018г.

Обяснителна записка ДСД

Обяснителна записка СЕС

Справка за ангажименти към 31.03.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.

Обяснителна записка към оборотна ведомост към 30.06.2018г.

Обяснителна записка ДСД 30.06.2018г.

Обяснителна записка СЕС 30.06.2018г.

Справка за ангажименти към 30.06.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 09.2018

Обяснителна записка ДСД – 30.09.2018

Оборотна ведомост към 30.09.2018

Обяснителна записка към оборотна ведомост – 30.09.2018

Обяснителна записка СЕС – 30.09.2018

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 12.2018

Обяснителна записка към оборотна ведомост – 31.12.2018

Обяснителна записка ДСД – 31.12.2018