2016 година

Протокол Общо събрание първо тримесечие на 2016 година
Изпълнение на бюджет 2016 към 31.03.2016
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016
Обяснителна записка към отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016
Оборотна ведомост към 31.03.2016Обяснителна записка към оборотна ведомост
Обяснителна записка Бюджет към 31.03.2016
Обяснителна записка СЕС към 31.03.2016
Обяснителна записка ДСД към 31.03.2016
Справка за ангажиментите към 31.03.2016
Протокол общо събрание 30.06.2016
Изпълнение на бюджета към 30.06.2016
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016
Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение към 30.06.2016
Оборотна ведомост към 30.06.2016
Обяснителна записка Бюджет към 30.06.2016
Обяснителна записка СЕС към 30.06.2016
Обяснителна записка ДСД към 30.06.2016
Справка за ангажиментите към 30.06.2016
Протокол Общо събрание за деветмесечието на 2016 година
Изпълнение на бюджета за деветмесечието на 2016 година
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2016 година
Обяснителна записка към отчет за касовото изпълнение към 30.09.2016 година
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016
Обяснителна записка към касов отчет към 31.12.2016
Оборотна ведомост към 31.12.2016
Обяснителна записка към оборотна ведомост Област Бюджет към 31.12.2016
Обяснителна записка към оборотна ведомост Област СЕС към 31.12.2016
Област ДСД към 31.12.2016
Справка за ангажиментите към 31.12.2016
Протокол ОС