Профил на купувача

На основание чл.42 от ЗОП всеки възложител е длъжен да поддържа профил на купувача в своята интернет страница или на друг обособен електронен адрес, в който да публикува информация и документи свързани с провежданите процедури по възлагане на обществени поръчки.

[attachments title=“Прикачени файлове“ titletag=“h3″ template=medium orderby=“date“ include=“399″] – ОТМ. с РМС 593 от 20.07.2016

РМС 593 от 20.07.2016

Указание РМС 593 от 20.07.2016

http://sop.bg/pgtolp-1088/