Партньори

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост гр.Добрич си партнира успешно с фирми в сферата на транспорта, обслужването и леката промишленост. Благодарение на нашите партньори, учениците имат възможността да се обучават в реални условия в часовете по учебна и производствена практика.

Община гр.Добрич

Строителство на пътища
“Пътно строителство” – АД гр.Добрич

Ремонт на автомобили
“Археос 80″ ЕООД
ТСТ “Ауто” ООД
“Ив кар спорт” ООД
“Еврокар” ЕООД
“Дисо кар” ЕООД

Шивашки услуги
ТПКИ “Мир”
ТПК “Прогрес”