За кандидат-гимназисти

Свободни места

 • 8а – Подемно-транспортна техника – 1 място
 • 8б – Фризьор – 2 място
 • 9а – Подемно-транспортна техника – 2 места
 • 9а – Автомобилна мехатроника – 1 място
 • 9б – Фризор – 5 места
 • 9в – Електрически превозни средства – 1 място, Модист – 1 място
 • 10а – Подемно-транспортна техника – 4 места
 • 10а – Автомобилна мехатроника – 2 места
 • 10б – Фризьор – 4 място
 • 10в – Електрически превозни средства – 2 места
 • 10в – Модист – 1 място
 • 11а – Подемно-транспортна техника – 17 места
 • 11б – Фризьор – 14 места
 • 11в – Електрообзавеждане на транспортна техника – 2 места, Модист – 7 места
 • 12а – Подемно-транспортна техника – 12 места
 • 12б – Фризьор – 15 места
 • 12в – Автомобилна мехатроника – 6 места, Маникюр, педикюр и ноктопластика – 6 места