Сграда и материална база

    Сградата на училището се състои от основен учебен корпус и учебно-производствена база.

    Учебният корпус се намира на бул. „25-ти септември“ № 47. В него има стаи за администрацията, учебни кабинети, учебни работилници, фризьорски салони, библиотека, физкултурен салон, учителска стая, закусвалня и складови помещения.

   За обучението по задължителна общообразователна подготовка /ЗП/ разполагаме с 10 броя обособени по учебни предмети кабинети и компютърна зала.

    По професионална подготовка /ЗПП/ обучението се осъществява в специализирани кабинети по транспортна техника, електрообзавеж-дане на транспортна техника, безопасност на движението по пътищата, фризьорство, конструиране и моделиране на облекло от текстил. Обучението по учебна практика се извършва в добре обзаведени и обособени учебни работилници за всяка специалност и професия. Гимназията разполага и с учебен сервиз, необходим за практическото обучение на учениците от специалностите: „Автомобилна мехатроника“, „Електрически превозни средства“ и „Подемно-транспортна техника“.

          Бъдещите водачи на МПС за категория „В“ и „С“ се обучават на два нови учебни автомобила „Дачия Логан“ и товарен автомобил „Мерцедес 1317“.

        В учебно-производствената база, която се намира на ул. „Бойчо Огнянов“ № 8, имаме 3 броя учебни работилници, закрити гаражни клетки и платен паркинг за леки и лекотоварни автомобили.