Професии и специалности

8. клас:

 • 5250501 Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства – 3 СПК, проф.525050 Техник по подемно – транспортна техника;
 • 5250103 Автомобилна мехатроника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника;
 • 8150101 Фризьорство – 2 СПК, проф.815010 Фризьор;
 • 5250104 Електрически превозни средства – 3 СПК, проф.525010 Техник на транспортна техника;
 • 5420411 Облекла по поръчка – 3 СПК, проф.542041 Модист.

9. клас:

 • 5250501 Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства – 3 СПК, проф.525050 Техник по подемно – транспортна техника;
 • 8150101 Фризьорство – 2 СПК, проф.815010 Фризьор;
 • 5250103 Автомобилна мехатроника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника;
 • 5250203 Електрически превозни средства – 2 СПК, проф.525020 Монтьор на транспортна техника;
 • 5420411 Облекла по поръчка – 3 СПК, проф.542041 Модист.

10. клас:

 • 5250501 Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства – 3 СПК, проф.525050 Техник по подемно – транспортна техника;
 • 8150101 Фризьорство – 2 СПК, проф.815010 Фризьор;
 • 5250103 Автомобилна мехатроника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника;
 • 5250203 Електрически превозни средства – 2 СПК, проф.525020 Монтьор на транспортна техника;
 • 5420411 Облекла по поръчка – 3 СПК, проф.542041 Модист.

11. клас:

 • 5250501 Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства – 3 СПК, проф.525050 Техник по подемно – транспортна техника;
 • 8150101 Фризьорство – 2 СПК, проф.815010 Фризьор;
 • 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника – 2 СПК, проф.522020 Електромонтьор;
 • 5420411 Облекла по поръчка – 3 СПК, проф.542041 Модист.

12. клас:

 • 5250601 Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства – 2 СПК, проф.525060 Монтьор на подемно – транспортна техника;
 • 8150101 Фризьорство – 2 СПК, проф.815010 Фризьор;
 • 5250103 Автомобилна мехатроника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника.