Заявка за документация

Моля попълнете формата, за да получите код за достъп до документацията по настоящия проект.

При успешно попълнена форма, ще получите съобщение на посочената от вас електронна поща със заглавие „wordpress“ – нашата система.

  Име/наименование

  ЕГН/ЕИК/Булстат

  Адрес

  Телефон за контакти

  Електронна поща

  Крайният срок за получаване/ изтегляне на документацията по настоящата поръчка е 12.09.2013г. 17,00 часа.