План-прием

Прием след завършен седми клас за учебната 2023/2024 година


ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА – професия: 525050

Специалност: „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътно-транспортни средства“ – 5250501

Форма на обучение: дневна

0,5 паралелка 13 ученици


ФРИЗЬОР – професия: 815010

Специалност: „Фризьорство“ – 8150101

Форма на обучение: дневна

1 паралелка 26 ученициТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА – професия: 525010

Специалност: „Автомобилна мехатроника“ – 5250103

Форма на обучение: дуална

0,5 паралелка 13 ученици


ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА – професия: 525010

Специалност: „Електрически превозни средства“ – 5250104

Форма на обучение: дуална

0,5 паралелка 13 ученици


МОДИСТ – професия: 542041

Специалност: „Облекла по поръчка“ – 5420411

Форма на обучение: дуална

0,5 паралелка 13 ученици