Методически обединения

  • МО на класните ръководители:

Председател – Ивелина Донева

Членове:

Галина Борисова

Галина Георгиева

Нуртен Назимова

Николай Монев

Талят Юмер

Добромир Добрев

Иванка Бояджиева

Снежана Карова

Людмила Стаева

Невяна Христова

Пенка Андонова

Минчо Кондов

Димитрина Казакова

Анжела Симеонова

  • МО на учителите по общообразователни предмети:

Председател – Маньо Манев

Членове:

Нуртен Назимова

Руслан Иванов

Людмила Стаева

Десислава Лилова

Анжела Симеонова

Невяна Христова

Евелина Калева

Анелия Матеева

Живко Желязков

Галина Борисова

Снжана Карова

Димитър Добрев

Минчо Кондов

Галина Георгиева

  • МО на учителите по професионална подготовка:

Председател – инж. Калоян Кръстев

Членове:

инж. Николай Монев

инж. Талят Юмер

инж. Иван Пеев

Добромир Добрев

Ивелина Донева

Иванка Бояджиева

Пенка Андонова

Женя Проданова