История на гимназията

През далечната 1969 година в град Толбухин е създадено Средно професионално-техническо училище по автотранспорт с цел подготовка на автомобилни монтьори и професионални шофьори. При откриването учениците са 146, организирани в четири паралелки.

В хода на развитието си учебното заведение обогатява материалната си база, увеличава броя на учениците си и повишава качеството на обучение.

През 1977 година професионалната подготовка се извършва със собствени десет нови автомобила ГАЗ -53, лекотоварен автомобил и леки автомобили „ Жигули“.

1985 – възходът на училището продължава: учениците са вече 553 в 18 паралелки, обучението е обвързано с транспортните предприятия в град Толбухин и региона.

Училището отговаря на потребностите от кадри и през 1987 започва разкриването на нови специалности и професии, приемайки първия випуск по специалността „Електрификация и електроснабдяване на транспорта“, а по-късно – „Управление на транспортното предприятие“ и „Електротехника на автомобилния транспорт“.

Процесът продължава с обединяването на СПТУ по автотранспорт и ПТУ – Добрич през 1998 година. Училището вече предлага както транспортни, така и професии от сферата на обслужването (помощник – готвачи, шивачи, електромонтьори и други).

За нуждите на бизнеса в регион Добрич училището разкрива специалността „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“, а през 2008 година, след сливане с професионална гимназия по лека промишленост, разширява кръга от предлаганите специалности, включвайки „Моделиер технолог на облекло“ и „Фризьор“.

Днес в Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост се обучават 328 ученици: 251 в дневна форма, 32 ученици в задочна форма и 45 ученици в самостоятелна форма.  Изучаваните специалности и професии са от направленията: „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, „Фризьорски и козметични услуги“, „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“, „Електротехника и енергетика“.