Директор

инж. Нели Георгиева Петрова – машинен инженер – спец. ДВГ– ВМEИ – град Варна
Счетоводство на нефинасовите предприятия- СА „Д. Ценов“ – град Свищов
От 26.09.1996 г. – до 06.07.2018 г.  – зам. директор на ПГТО „Г.Бенковски“
От 06.07.2018 г . – до сега – директор на ПГТОЛП гр.Добрич