Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост гр.Добрич