СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост – Добрич, Към 01.03.2021 г.свободните места за ученици са: в 8 клас: Монтьор на подемно-транспортна техника – 0 свободни места; Фризьорство – 0 […]