• Изнесено обучение задочна форма април 2020 г.

    Във връзка с обявеното извинредно положение от 1.04.2020 г. до 17.05.2020 г. със Заповед №362/12.02.2020 г. се провежда дистанционно...
  • СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

    Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост – Добрич, Към 01.03.2021 г.свободните места за ученици са: в 8 клас:...
  • ЗАПОВЕД ЗА НАЧАЛО И КРАЙ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

    Начало и край на учебния ден в Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост през 2018/2019 година. Начало...
 

Изнесено обучение задочна форма април 2020 г.

Във връзка с обявеното извинредно положение от 1.04.2020 г. до 17.05.2020 г. със Заповед №362/12.02.2020 г. се провежда дистанционно обучение за 11 клас в с. Любен Каравелово, общ. Аксаково

Виж цялата новина...