2018 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

Обяснителна записка към оборотна ведомост към 31.03.2018г.

Обяснителна записка ДСД

Обяснителна записка СЕС

Справка за ангажименти към 31.03.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.

Обяснителна записка към оборотна ведомост към 30.06.2018г.

Обяснителна записка ДСД 30.06.2018г.

Обяснителна записка СЕС 30.06.2018г.

Справка за ангажименти към 30.06.2018г.

 

 

 

Прикачени файлове

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.
Име на файл:
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.
Час и дата на добавяне:
В 11:36:50 ч. на 18.09.2018 г.

Справка за ангажименти към 31.03.2018г.
Име на файл:
Справка за ангажименти към 31.03.2018г.
Час и дата на добавяне:
В 11:37:26 ч. на 18.09.2018 г.

бяснителна записка ДСД
Име на файл:
бяснителна записка ДСД
Час и дата на добавяне:
В 11:37:27 ч. на 18.09.2018 г.

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.
Име на файл:
Обяснителна записка за изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.
Час и дата на добавяне:
В 11:37:28 ч. на 18.09.2018 г.

Обяснителна записка към оборотна ведомост към 31.03.2018г.
Име на файл:
Обяснителна записка към оборотна ведомост към 31.03.2018г.
Час и дата на добавяне:
В 11:37:29 ч. на 18.09.2018 г.

Обяснителна записка СЕС
Име на файл:
Обяснителна записка СЕС
Час и дата на добавяне:
В 11:37:31 ч. на 18.09.2018 г.

Справка за ангажименти към 30.06.2018г.
Име на файл:
Справка за ангажименти към 30.06.2018г.
Час и дата на добавяне:
В 11:44:15 ч. на 18.09.2018 г.

Обяснителна записка ДСД 30.06.2018г.
Име на файл:
Обяснителна записка ДСД 30.06.2018г.
Час и дата на добавяне:
В 11:44:16 ч. на 18.09.2018 г.

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.
Име на файл:
Обяснителна записка за изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.
Час и дата на добавяне:
В 11:44:17 ч. на 18.09.2018 г.

Обяснителна записка към оборотна ведомост към 30.06.2018г.
Име на файл:
Обяснителна записка към оборотна ведомост към 30.06.2018г.
Час и дата на добавяне:
В 11:44:18 ч. на 18.09.2018 г.

Обяснителна записка СЕС 30.06.2018г.
Име на файл:
Обяснителна записка СЕС 30.06.2018г.
Час и дата на добавяне:
В 11:44:20 ч. на 18.09.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.
Име на файл:
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.
Час и дата на добавяне:
В 11:44:45 ч. на 18.09.2018 г.

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."