2016 година

Протокол Общо събрание първо тримесечие на 2016 година
Изпълнение на бюджет 2016 към 31.03.2016
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016
Обяснителна записка към отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016
Оборотна ведомост към 31.03.2016Обяснителна записка към оборотна ведомост
Обяснителна записка Бюджет към 31.03.2016
Обяснителна записка СЕС към 31.03.2016
Обяснителна записка ДСД към 31.03.2016
Справка за ангажиментите към 31.03.2016
Протокол общо събрание 30.06.2016
Изпълнение на бюджета към 30.06.2016
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016
Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение към 30.06.2016
Оборотна ведомост към 30.06.2016
Обяснителна записка Бюджет към 30.06.2016
Обяснителна записка СЕС към 30.06.2016
Обяснителна записка ДСД към 30.06.2016
Справка за ангажиментите към 30.06.2016
Протокол Общо събрание за деветмесечието на 2016 година
Изпълнение на бюджета за деветмесечието на 2016 година
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2016 година
Обяснителна записка към отчет за касовото изпълнение към 30.09.2016 година
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016
Обяснителна записка към касов отчет към 31.12.2016
Оборотна ведомост към 31.12.2016
Обяснителна записка към оборотна ведомост Област Бюджет към 31.12.2016
Обяснителна записка към оборотна ведомост Област СЕС към 31.12.2016
Област ДСД към 31.12.2016
Справка за ангажиментите към 31.12.2016
Протокол ОС

Прикачени файлове

Изпълнение на бюджет 2016 към 31.03.2016
Име на файл:
Изпълнение на бюджет 2016 към 31.03.2016
Час и дата на добавяне:
В 8:05:26 ч. на 18.04.2016 г.

Протокол Общо събрание първо тримесечие на 2016 година
Име на файл:
Протокол Общо събрание първо тримесечие на 2016 година
Час и дата на добавяне:
В 8:05:29 ч. на 18.04.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016
Име на файл:
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016
Час и дата на добавяне:
В 8:08:40 ч. на 18.04.2016 г.

Обяснителна записка към отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016
Име на файл:
Обяснителна записка към отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016
Час и дата на добавяне:
В 8:09:11 ч. на 18.04.2016 г.

Оборотна ведомост към 31.03.2016
Име на файл:
Оборотна ведомост към 31.03.2016
Час и дата на добавяне:
В 5:36:29 ч. на 26.07.2016 г.

Справка за ангажиментите към 31.03.2016
Име на файл:
Справка за ангажиментите към 31.03.2016
Час и дата на добавяне:
В 5:37:05 ч. на 26.07.2016 г.

Обяснителна записка ДСД към 31.03.2016
Име на файл:
Обяснителна записка ДСД към 31.03.2016
Час и дата на добавяне:
В 5:37:05 ч. на 26.07.2016 г.

Обяснителна записка Бюджет към 31.03.2016
Име на файл:
Обяснителна записка Бюджет към 31.03.2016
Час и дата на добавяне:
В 5:37:06 ч. на 26.07.2016 г.

Обяснителна записка СЕС към 31.03.2016
Име на файл:
Обяснителна записка СЕС към 31.03.2016
Час и дата на добавяне:
В 5:37:06 ч. на 26.07.2016 г.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2016
Име на файл:
Изпълнение на бюджета към 30.06.2016
Час и дата на добавяне:
В 6:15:43 ч. на 26.07.2016 г.

Протокол общо събрание 30.06.2016
Име на файл:
Протокол общо събрание 30.06.2016
Час и дата на добавяне:
В 6:15:45 ч. на 26.07.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016
Име на файл:
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016
Час и дата на добавяне:
В 6:18:17 ч. на 26.07.2016 г.

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение към 30.06.2016
Име на файл:
Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение към 30.06.2016
Час и дата на добавяне:
В 6:19:15 ч. на 26.07.2016 г.

Справка за ангажиментите към 30.06.2016
Име на файл:
Справка за ангажиментите към 30.06.2016
Час и дата на добавяне:
В 6:29:36 ч. на 26.07.2016 г.

Обяснителна записка ДСД към 30.06.2016
Име на файл:
Обяснителна записка ДСД към 30.06.2016
Час и дата на добавяне:
В 6:29:36 ч. на 26.07.2016 г.

Обяснителна записка Бюджет към 30.06.2016
Име на файл:
Обяснителна записка Бюджет към 30.06.2016
Час и дата на добавяне:
В 6:29:37 ч. на 26.07.2016 г.

Обяснителна записка СЕС към 30.06.2016
Име на файл:
Обяснителна записка СЕС към 30.06.2016
Час и дата на добавяне:
В 6:29:37 ч. на 26.07.2016 г.

Оборотна ведомост към 30.06.2016
Име на файл:
Оборотна ведомост към 30.06.2016
Час и дата на добавяне:
В 6:29:42 ч. на 26.07.2016 г.

Протокол Общо събрание за деветмесечието на 2016 година
Име на файл:
Протокол Общо събрание за деветмесечието на 2016 година
Час и дата на добавяне:
В 8:07:50 ч. на 18.10.2016 г.

Изпълнение на бюджета за деветмесечието на 2016 г.
Име на файл:
Изпълнение на бюджета за деветмесечието на 2016 г.
Час и дата на добавяне:
В 8:08:36 ч. на 18.10.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2016 година
Име на файл:
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2016 година
Час и дата на добавяне:
В 8:10:25 ч. на 18.10.2016 г.

Обяснителна записка към отчет за касовото изпълнение към 30.09.2016 година
Име на файл:
Обяснителна записка към отчет за касовото изпълнение към 30.09.2016 година
Час и дата на добавяне:
В 8:11:07 ч. на 18.10.2016 г.

Обяснителна записка към касов отчет към 31.12.2016
Име на файл:
Обяснителна записка към касов отчет към 31.12.2016
Час и дата на добавяне:
В 12:18:54 ч. на 04.03.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016
Име на файл:
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016
Час и дата на добавяне:
В 12:19:13 ч. на 04.03.2017 г.

Справка за ангажиментите към 31.12.2016
Име на файл:
Справка за ангажиментите към 31.12.2016
Час и дата на добавяне:
В 12:20:30 ч. на 04.03.2017 г.

Обяснителна записка към оборотна ведомост Област Бюджет към 31.12.2016
Име на файл:
Обяснителна записка към оборотна ведомост Област Бюджет към 31.12.2016
Час и дата на добавяне:
В 12:20:32 ч. на 04.03.2017 г.

Обяснителна записка към оборотна ведомост Област СЕС към 31.12.2016
Име на файл:
Обяснителна записка към оборотна ведомост Област СЕС към 31.12.2016
Час и дата на добавяне:
В 12:20:33 ч. на 04.03.2017 г.

Оборотна ведомост към 31.12.2016
Име на файл:
Оборотна ведомост към 31.12.2016
Час и дата на добавяне:
В 12:20:38 ч. на 04.03.2017 г.

Обяснителна записка към оборотна ведомост Област ДСД към 31.12.2016
Име на файл:
Обяснителна записка към оборотна ведомост Област ДСД към 31.12.2016
Час и дата на добавяне:
В 12:24:03 ч. на 04.03.2017 г.

Протокол ОС
Име на файл:
Протокол ОС
Час и дата на добавяне:
В 12:26:02 ч. на 04.03.2017 г.

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."