2015 година

Протокол ОС- първо тримесечие 31.03.2015
Изпълнение на бюджет 2015 – 31.03.2015
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2015
Обяснителна записка към касов отчет 31.03.2015г.
Оборотна ведомост и баланс към 31.03.2015 г.
Обяснителна записка отчетна група Бюджет 31.03.2015
Обяснителна записка отчетна група СЕС 31.03.2015
Обяснителна записка отчетна група ДСД 31.03.2015
Справка за ангажименти към 31.03.2015
О
тчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2015
Обяснителна записка към касов отчет 30.06.2015
Оборотна ведомост и баланс към 30.06.2015
Обяснителна записка отчетна група Бюджет 30.06.2015
Обяснителна записка отчетна група СЕС 30.06.2015
Обяснителна записка отчетна група ДСД 30.06.2015
Справка за ангажименти към 30.06.2015
Изпълнение на бюджет 2015 към 30.06.2015
Протокол ОС – шестмесечие – 30.06.2015
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2015
Обяснителна записка към касов отчет 30.09.2015
Оборотна ведомост и баланс към 30.09.2015
Обяснителна записка отчетна група Бюджет 30.09.2015
Обяснителна записка отчетна група СЕС 30.09.2015
Обяснителна записка отчетна група ДСД 30.09.2015
Справка за ангажиментите към 30.09.2015
Изпълнение на бюджет 2015 към 30.09.2015
Протокол ОС – деветмесечие – 30.09.2015
Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2015
Обяснителна записка към касов отчет към 31.12.2015
Протокол ОС- годишно – 31.12.2015
Оборотна ведомост към 31.12.2015
Обяснителна записка към Оборотна ведомост 31.12.2015- Област БЮДЖЕТ
Обяснителна записка към Оборотна ведомост 31.12.2015- Област СЕС
Обяснителна записка към Оборотна ведомост 31.12.2015- Област ДСД
Ангажименти към 31.12.2015

Прикачени файлове

Обяснитерна записка към касов отчет 31.03.2015г.
Име на файл:
Обяснитерна записка към касов отчет 31.03.2015г.
Час и дата на добавяне:
В 10:07:43 ч. на 21.04.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2015
Име на файл:
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2015
Час и дата на добавяне:
В 10:11:05 ч. на 21.04.2015 г.

Изпълнение на бюджет 2015 - тримесечие
Име на файл:
Изпълнение на бюджет 2015 - тримесечие
Час и дата на добавяне:
В 6:44:22 ч. на 22.04.2015 г.

Протокол ОС- първо тримесечие
Име на файл:
Протокол ОС- първо тримесечие
Час и дата на добавяне:
В 6:50:03 ч. на 22.04.2015 г.

Оборотна ведомост и баланс към 31.03.2015 г.
Име на файл:
Оборотна ведомост и баланс към 31.03.2015 г.
Час и дата на добавяне:
В 5:55:12 ч. на 04.05.2015 г.

Справка за ангажименти към 31.03.2015
Име на файл:
Справка за ангажименти към 31.03.2015
Час и дата на добавяне:
В 6:06:41 ч. на 04.05.2015 г.

Обяснителна записка отчетна група ДСД 31.03.2015
Име на файл:
Обяснителна записка отчетна група ДСД 31.03.2015
Час и дата на добавяне:
В 6:06:42 ч. на 04.05.2015 г.

Обяснителна записка отчетна група Бюджет 31.03.2015
Име на файл:
Обяснителна записка отчетна група Бюджет 31.03.2015
Час и дата на добавяне:
В 6:06:42 ч. на 04.05.2015 г.

Обяснителна записка отчетна група СЕС 31.03.2015
Име на файл:
Обяснителна записка отчетна група СЕС 31.03.2015
Час и дата на добавяне:
В 6:06:42 ч. на 04.05.2015 г.

Касов отчтет за второ тримесечие на 2015 година
Име на файл:
Касов отчтет за второ тримесечие на 2015 година
Час и дата на добавяне:
В 12:25:46 ч. на 02.10.2015 г.

obyasnitelna_zapiska_KASOV_OTCHET_B3.doc
Име на файл:
obyasnitelna_zapiska_KASOV_OTCHET_B3.doc
Час и дата на добавяне:
В 12:27:07 ч. на 02.10.2015 г.

odobren11320_BALANCE-30062015_PGTOLP_Dobrich
Име на файл:
odobren11320_BALANCE-30062015_PGTOLP_Dobrich
Час и дата на добавяне:
В 12:28:17 ч. на 02.10.2015 г.

Obqsnitelna zapiska_Oborotna_ DSD
Име на файл:
Obqsnitelna zapiska_Oborotna_ DSD
Час и дата на добавяне:
В 12:29:00 ч. на 02.10.2015 г.

obyasnitelna_zapiska_OBOROTNA_VEDOMOST1
Име на файл:
obyasnitelna_zapiska_OBOROTNA_VEDOMOST1
Час и дата на добавяне:
В 12:29:00 ч. на 02.10.2015 г.

obyasnitelna_zapiska_SES_OBOROTNA_VEDOMOST.doc
Име на файл:
obyasnitelna_zapiska_SES_OBOROTNA_VEDOMOST.doc
Час и дата на добавяне:
В 12:29:01 ч. на 02.10.2015 г.

Commitment-2015-06-11320.xls
Име на файл:
Commitment-2015-06-11320.xls
Час и дата на добавяне:
В 12:31:22 ч. на 02.10.2015 г.

BUDJET_VRBK_2015
Име на файл:
BUDJET_VRBK_2015
Час и дата на добавяне:
В 12:32:27 ч. на 02.10.2015 г.

Протокол
Име на файл:
Протокол
Час и дата на добавяне:
В 5:34:02 ч. на 05.10.2015 г.

odobren11320_B3_30092015-PGTOLP_Dobrich
Име на файл:
odobren11320_B3_30092015-PGTOLP_Dobrich
Час и дата на добавяне:
В 8:02:27 ч. на 27.10.2015 г.

Обяснителна записка касов точет
Име на файл:
Обяснителна записка касов точет
Час и дата на добавяне:
В 8:03:07 ч. на 27.10.2015 г.

Оборотна
Име на файл:
Оборотна
Час и дата на добавяне:
В 8:04:07 ч. на 27.10.2015 г.

obyasnitelna_zapiska_SES_OBOROTNA_VEDOMOST.doc
Име на файл:
obyasnitelna_zapiska_SES_OBOROTNA_VEDOMOST.doc
Час и дата на добавяне:
В 8:04:35 ч. на 27.10.2015 г.

Obqsnitelna zapiska_Oborotna_ DSD
Име на файл:
Obqsnitelna zapiska_Oborotna_ DSD
Час и дата на добавяне:
В 8:04:36 ч. на 27.10.2015 г.

obyasnitelna_zapiska_OBOROTNA_VEDOMOST1
Име на файл:
obyasnitelna_zapiska_OBOROTNA_VEDOMOST1
Час и дата на добавяне:
В 8:04:36 ч. на 27.10.2015 г.

Справка за ангажиментите към 30.09.2015
Име на файл:
Справка за ангажиментите към 30.09.2015
Час и дата на добавяне:
В 8:06:25 ч. на 27.10.2015 г.

Изпълнение на бюджет към 30.09.2015
Име на файл:
Изпълнение на бюджет към 30.09.2015
Час и дата на добавяне:
В 8:07:00 ч. на 27.10.2015 г.

Протокол ОС - деветмесечие 2015
Име на файл:
Протокол ОС - деветмесечие 2015
Час и дата на добавяне:
В 8:07:54 ч. на 27.10.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2015
Име на файл:
Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2015
Час и дата на добавяне:
В 11:01:48 ч. на 21.01.2016 г.

Обяснителна записка къв отчет за касовото изпълнение към 31.12.2015
Име на файл:
Обяснителна записка къв отчет за касовото изпълнение към 31.12.2015
Час и дата на добавяне:
В 11:02:30 ч. на 21.01.2016 г.

Протокол ОС годишно - 31.12.2015
Име на файл:
Протокол ОС годишно - 31.12.2015
Час и дата на добавяне:
В 12:45:10 ч. на 21.01.2016 г.

Оборотна ведомост към 31.12.2015
Име на файл:
Оборотна ведомост към 31.12.2015
Час и дата на добавяне:
В 11:18:16 ч. на 07.03.2016 г.

Обяснителна записка към Оборотна ведомост 31.12.2015- Област ДСД
Име на файл:
Обяснителна записка към Оборотна ведомост 31.12.2015- Област ДСД
Час и дата на добавяне:
В 11:18:46 ч. на 07.03.2016 г.

Обяснителна записка към Оборотна ведомост 31.12.2015- Област БЮДЖЕТ
Име на файл:
Обяснителна записка към Оборотна ведомост 31.12.2015- Област БЮДЖЕТ
Час и дата на добавяне:
В 11:19:40 ч. на 07.03.2016 г.

Обяснителна записка към Оборотна ведомост 31.12.2015- Област СЕС
Име на файл:
Обяснителна записка към Оборотна ведомост 31.12.2015- Област СЕС
Час и дата на добавяне:
В 11:19:59 ч. на 07.03.2016 г.

Ангажименти към 31.12.2015
Име на файл:
Ангажименти към 31.12.2015
Час и дата на добавяне:
В 11:25:32 ч. на 07.03.2016 г.

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."