СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост – Добрич,

Обявява свободни места за учениците желаещи да учат по следните професии:

в 8 клас:

 • Монтьор на подемно-транспортна техника: 4 свободни места
 • Фризьорство: 5 свободни места 
 • Автомобилна мехатроника: 0 свободни места 
 • Маникюр, педикюр и ноктопластика: 2 свободни места

в 10 клас:

 • Автомобилна мехатроника: 1 свободно място 
 • Фризьорство: 2 свободно място 

в 11 клас

 • Монтьор на подемно-транспортна техника: 4 свободни места
 • Автотранспортна техника: 4 свободни места
 • Фризьорство: 3 свободни места 

в 12 клас:

 • Монтьор на подемно-транспортна техника: 3 свободни места
 • Фризьорство: 4 свободни места 

ЗАБЕЛЕЖКА: Учениците желаещи да учат в 12 клас, трябва да са учили в същото направление/Монтьор на ПТТ, Автотранспортна техника или Фризьорство/, за да продължат да учат в ПГ по ТОЛП.