СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост – Добрич,

Към 01.03.2021 г.свободните места за ученици са:

в 8 клас:

 • Монтьор на подемно-транспортна техника – 0 свободни места;
 • Фризьорство – 0 свободни места;
 • Автомобилна мехатроника – 0 свободни места; 
 • Електрически превозни средства – 0 свободни места;
 • Облекла по поръчка – 0 свободни места.

в 9 клас:

 • Монтьор на подемно-транспортна техника – 7 свободни места;
 • Фризьорство – 8 свободни места; 
 • Електрообзавеждане на транспортна техника – 3 свободни места;
 • Облекла по поръчка – 4 свободни места.

в 10 клас:

 • Монтьор на подемно-транспортна техника – 5 свободни места;
 • Фризьорство – 9 свободни места; 
 • Автомобилна мехатроника: 0 свободни места
 • Маникюр, педикюр и ноктопластика – 5 свободни места.

в 11 клас

 • Монтьор на подемно-транспортна техника – 5 свободни места
 • Фризьорство – 3 свободни места 

в 12 клас:

 • Автомобилна мехатроника – 0 свободни места
 • Фризьорство – 0 свободни места 

ЗАБЕЛЕЖКА: Учениците желаещи да учат в 12 клас, трябва да са учили в същото направление/Монтьор на ПТТ, Автотранспортна техника или Фризьорство/, за да продължат да учат в ПГ по ТОЛП.