04593-2018-0002 Ремонт на покрив, подмяна на дограма и изпълнение на топлоизолация по фасада на Учебен корпус 1

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.Документация

2.обява

3. Информация

4. Образци на документи

5. Проект на договор

6. Техническа спецификация

7.Диаграма на работната ръка

8.Количествена сметка

9.Количествено-стойностна сметка

10.Линеен календарен график

11.Разяснение

Прикачени файлове

1.Документация
Име на файл:
1.Документация
Час и дата на добавяне:
В 2:06:21 ч. на 29.11.2018 г.

обява
Име на файл:
обява
Час и дата на добавяне:
В 2:06:39 ч. на 29.11.2018 г.

Информация
Име на файл:
Информация
Час и дата на добавяне:
В 2:06:49 ч. на 29.11.2018 г.

3. Образци на документи
Име на файл:
3. Образци на документи
Час и дата на добавяне:
В 2:07:07 ч. на 29.11.2018 г.

4. Проект на договор
Име на файл:
4. Проект на договор
Час и дата на добавяне:
В 2:07:09 ч. на 29.11.2018 г.

5. Техническа спецификация
Име на файл:
5. Техническа спецификация
Час и дата на добавяне:
В 2:07:11 ч. на 29.11.2018 г.

Диаграма на работната ръка
Име на файл:
Диаграма на работната ръка
Час и дата на добавяне:
В 2:07:19 ч. на 29.11.2018 г.

Количествена сметка
Име на файл:
Количествена сметка
Час и дата на добавяне:
В 2:07:20 ч. на 29.11.2018 г.

Количествено-стойностна сметка
Име на файл:
Количествено-стойностна сметка
Час и дата на добавяне:
В 2:07:21 ч. на 29.11.2018 г.

Линеен календарен график
Име на файл:
Линеен календарен график
Час и дата на добавяне:
В 2:07:23 ч. на 29.11.2018 г.

Разяснение
Име на файл:
Разяснение
Час и дата на добавяне:
В 11:42:36 ч. на 05.12.2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
Име на файл:
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Час и дата на добавяне:
В 12:46:49 ч. на 05.12.2018 г.

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."