Процедура 04593-2018-0001 Обществена поръчка ремонт на покрива и изпълнение на енергоефективни мерки на учебен корпус 2

ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

10. Отговор на въпроса

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА (ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3)
ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Линеен календарен график (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
8. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
7. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
6.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
5. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
4. УКАЗАНИЯ
3. Информация обява
2. Обява
1. Начална страница

Прикачени файлове

1. Начална страница
Име на файл:
1. Начална страница
Час и дата на добавяне:
В 11:03:26 ч. на 27.08.2018 г.

2. Обява
Име на файл:
2. Обява
Час и дата на добавяне:
В 11:03:30 ч. на 27.08.2018 г.

3. Информация обява
Име на файл:
3. Информация обява
Час и дата на добавяне:
В 11:03:32 ч. на 27.08.2018 г.

4. УКАЗАНИЯ
Име на файл:
4. УКАЗАНИЯ
Час и дата на добавяне:
В 11:03:34 ч. на 27.08.2018 г.

5. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
Име на файл:
5. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
Час и дата на добавяне:
В 11:03:35 ч. на 27.08.2018 г.

6.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Име на файл:
6.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Час и дата на добавяне:
В 11:03:36 ч. на 27.08.2018 г.

7. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
Име на файл:
7. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
Час и дата на добавяне:
В 11:03:38 ч. на 27.08.2018 г.

8. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
Име на файл:
8. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
Час и дата на добавяне:
В 11:03:39 ч. на 27.08.2018 г.

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Име на файл:
9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Час и дата на добавяне:
В 11:03:41 ч. на 27.08.2018 г.

Линеен календарен график (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Име на файл:
Линеен календарен график (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Час и дата на добавяне:
В 11:04:10 ч. на 27.08.2018 г.

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Име на файл:
ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Час и дата на добавяне:
В 11:04:11 ч. на 27.08.2018 г.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА (ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3)
Име на файл:
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА (ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3)
Час и дата на добавяне:
В 11:04:12 ч. на 27.08.2018 г.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)
Име на файл:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)
Час и дата на добавяне:
В 11:04:13 ч. на 27.08.2018 г.

10. Отговор на въпроса
Име на файл:
10. Отговор на въпроса
Час и дата на добавяне:
В 3:34:30 ч. на 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА
Име на файл:
ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА
Час и дата на добавяне:
В 12:56:10 ч. на 18.09.2018 г.

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."