Процедура 04593-2013-0001 Обществена поръчка за превоз 2013/2014 година

Обявление в АОП
Обявления
Решение АОП
Документация за участие
Заповед за назнчаване на комисия

Протоколи на комисията
Решение по чл.38
Договор
Приложение 1 към договора
Приложения от 2 до 6
Приложение 7
П
риложения 8-10
Приложения 10-11
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИЙ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА
Съгласуван график

Връзка с АОП

Прикачени файлове

Обявления
Име на файл:
Обявления
Час и дата на добавяне:
В 10:31:02 ч. на 22.12.2014 г.

Протоколи на комисията
Име на файл:
Протоколи на комисията
Час и дата на добавяне:
В 10:31:07 ч. на 22.12.2014 г.

Решение по чл.38
Име на файл:
Решение по чл.38
Час и дата на добавяне:
В 10:31:07 ч. на 22.12.2014 г.

Заповед за назнчаване на комисия
Име на файл:
Заповед за назнчаване на комисия
Час и дата на добавяне:
В 10:31:08 ч. на 22.12.2014 г.

Обявление в АОП
Име на файл:
Обявление в АОП
Час и дата на добавяне:
В 10:35:22 ч. на 22.12.2014 г.

Решение АОП
Име на файл:
Решение АОП
Час и дата на добавяне:
В 10:35:22 ч. на 22.12.2014 г.

Документация за участие
Име на файл:
Документация за участие
Час и дата на добавяне:
В 10:41:20 ч. на 22.12.2014 г.

Име на файл:

Час и дата на добавяне:
В 10:44:08 ч. на 22.12.2014 г.

Договор
Име на файл:
Договор
Час и дата на добавяне:
В 10:52:47 ч. на 22.12.2014 г.

Приложение 1 към договора
Име на файл:
Приложение 1 към договора
Час и дата на добавяне:
В 10:52:58 ч. на 22.12.2014 г.

Приложения от 2 до 6
Име на файл:
Приложения от 2 до 6
Час и дата на добавяне:
В 10:59:54 ч. на 22.12.2014 г.

Приложение 7
Име на файл:
Приложение 7
Час и дата на добавяне:
В 11:01:25 ч. на 22.12.2014 г.

приложения 8-10
Име на файл:
приложения 8-10
Час и дата на добавяне:
В 11:09:12 ч. на 22.12.2014 г.

Приложения 10-11
Име на файл:
Приложения 10-11
Час и дата на добавяне:
В 11:09:13 ч. на 22.12.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИЙ
Име на файл:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИЙ
Час и дата на добавяне:
В 11:26:03 ч. на 22.12.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ  ПО ДОГОВОРА
Име на файл:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА
Час и дата на добавяне:
В 11:26:03 ч. на 22.12.2014 г.

Съгласуван график
Име на файл:
Съгласуван график
Час и дата на добавяне:
В 11:33:17 ч. на 22.12.2014 г.

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."