Процедура 04593-2014-0001 Обществена поръчка за превоз на ученици уч. год 2014/2015

Изпълнение ПМС 788 – Агенция Митници

Документация ОП

Заповеди

Съгласуван график на ОП

Регисърн на подадените документи

Решение чл.38

Решение от АОП

Приложения от 1 до 4

Приложение 5

Протоколи

Обявления

Договор и деклараций

Съгласуван график

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИЙ

Връзка с АОП

 

Прикачени файлове

Договор и деклараций
Име на файл:
Договор и деклараций
Час и дата на добавяне:
В 11:38:10 ч. на 22.12.2014 г.

Обявления
Име на файл:
Обявления
Час и дата на добавяне:
В 11:38:14 ч. на 22.12.2014 г.

Протоколи
Име на файл:
Протоколи
Час и дата на добавяне:
В 11:38:15 ч. на 22.12.2014 г.

Приложение 5
Име на файл:
Приложение 5
Час и дата на добавяне:
В 11:38:16 ч. на 22.12.2014 г.

Приложения от 1 до 4
Име на файл:
Приложения от 1 до 4
Час и дата на добавяне:
В 11:38:18 ч. на 22.12.2014 г.

Решение от АОП
Име на файл:
Решение от АОП
Час и дата на добавяне:
В 11:38:19 ч. на 22.12.2014 г.

Решение чл.38
Име на файл:
Решение чл.38
Час и дата на добавяне:
В 11:38:21 ч. на 22.12.2014 г.

Регисърн на подадените документи
Име на файл:
Регисърн на подадените документи
Час и дата на добавяне:
В 11:38:22 ч. на 22.12.2014 г.

Съгласуван график на ОП
Име на файл:
Съгласуван график на ОП
Час и дата на добавяне:
В 11:38:22 ч. на 22.12.2014 г.

Заповеди
Име на файл:
Заповеди
Час и дата на добавяне:
В 11:38:25 ч. на 22.12.2014 г.

Документация ОП
Име на файл:
Документация ОП
Час и дата на добавяне:
В 12:16:35 ч. на 22.12.2014 г.

Вътрешни правила
Име на файл:
Вътрешни правила
Час и дата на добавяне:
В 12:20:50 ч. на 22.12.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ИЗВЪРШЕНИТЕ-ПЛАЩАНИЯ-ПО-ДОГОВОРА
Име на файл:
ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ИЗВЪРШЕНИТЕ-ПЛАЩАНИЯ-ПО-ДОГОВОРА
Час и дата на добавяне:
В 1:04:38 ч. на 12.02.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ
Име на файл:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ
Час и дата на добавяне:
В 7:37:27 ч. на 13.02.2015 г.

Изпълнение ПМС 788 - НАП
Име на файл:
Изпълнение ПМС 788 - НАП
Час и дата на добавяне:
В 7:42:21 ч. на 13.02.2015 г.

Изпълнение ПМС 788 - Агенция Митници
Име на файл:
Изпълнение ПМС 788 - Агенция Митници
Час и дата на добавяне:
В 7:44:21 ч. на 13.02.2015 г.

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."