Профил на купувача

На основание чл.42 от ЗОП всеки възложител е длъжен да поддържа профил на купувача в своята интернет страница или на друг обособен електронен адрес, в който да публикува информация и документи свързани с провежданите процедури по възлагане на обществени поръчки.

Прикачени файлове

ПМС 788
Име на файл:
ПМС 788
Час и дата на добавяне:
В 7:50:17 ч. на 13.02.2015 г.

– ОТМ. с РМС 593 от 20.07.2016

РМС 593 от 20.07.2016

Указание РМС 593 от 20.07.2016

http://sop.bg/pgtolp-1088/

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."