Проект „Твоят час“ 2017/2018

На 19.10.2017г. от 17.30ч. се проведе родителска среща с родителите на учениците участващи по проекта „Твоят час“.

На 06.11.2017г. от 14.00ч. в ПГ по ТОЛП стартира проект „Твоят час 2017/2018г.“

АНКЕТНА КАРТА приложение №1

ЗАЯВЛЕНИЕ приложение №2