План-прием

Прием след завършен седми клас за учебната 2019/2020 година


ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА – професия: 525050

Специалност: „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътно-транспортни средства“ – 5250501

Форма на обучение: дневна

1 паралелка 26 ученици


ФРИЗЬОР – професия: 815010

Специалност: „Фризьорство“ – 8150101

Форма на обучение: дневна

1 паралелка 26 ученици


ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА – професия: 525010

Специалност: „Автотранспортна техника“ – 5250101

Форма на обучение: дневна

0,5 паралелка 13 ученици


МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ – професия: 815030

Специалност: „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ – 8150301

Форма на обучение: дневна

0,5 паралелка 13 ученици


ЕЛЕКТРОМОНТЬОР – професия: 522020

Специалност: „Електрообзавеждане на транспортна техника“ – 5220207

Форма на обучение: дуална

0,5 паралелка 13 ученици


МОДИСТ – професия: 542041

Специалност: „Облекла по поръчка“ – 5420411

Форма на обучение: дуална

0,5 паралелка 13 ученици


ЕЛЕКТРОМОНТЬОР – професия 522020

Специалност: „Електрообзавеждане на транспортна техника“ – 5220207

Форма на обучение: задочна

0,5 паралелка 15 ученици


ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО – професия: 542050

Специалност: „Производство на облекло от текстил“ – 5420501

Форма на обучение: задочна

0,5 паралелка 15 ученици