План-прием

Прием след завършен осми клас

1. Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
Професия: Монтьор на подемно-транспортна техника

– Професионална квалификация втора степен
– Водач на МПС от категория “B” и “C”
– Мотокари и електрокари
– Машинист на подвижни работни площадки, автокран
– Средно образование

Характеристика на професията
Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана е управлението, поддръжката и ремонта на МПС, стрелкови кранове, мотокари и електрокари.

Завършилият тази професия може:
– да проектира основни агрегати, механизми и отделни детайли за ДВГ, автомобили, кранове и кари;
– да извършва диагностика на основни механизми и системи на ДВГ, автомобили, кранове и кари;
– да извършва правилна експлоатация, техническо обслужване и ремонт на МПС;
– да извършва дейности с комплексен характер при изменящи се условия.

2. Автотранспортна техника
Професия: Монтьор на транспортна техника

– Професионална квалификация втора степен
– Водач на МПС от категория “B”
– Средно образование

Характеристика на професията:
Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана е управлението, обслужването, диагностиката и ремонта на на автомобила.

Завършилият тази професия може:
– да ремонтира отделни агрегати, системи и възли на автомобила;
– да извършва диагностика на ел. инсталации, ел. оборудване и компютърни системи на автомобила;
– да извършва правилна експлоатация, техническо обслужване и ремонт на МПС;
– да извършва дейности с комплексен характер при изменящи се условия.

3. Фризьорство
Професия: Фризьор

– Професионална квалификация втора степен
– Средно образование

Характеристика на професията:
Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана със създаването, проектирането и изработването на фризьорски модели.

Завършилият тази професия може:
– да конструира, проектира и създава фризьорски модели;
– да работи по всички процеси свързани с проектирането и създаването на фризьорски модели.

4. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил
Професия: Моделиер-технолог на облекло

– Професионална квалификация втора степен
– Средно образование

Характеристика на професията:
Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана със създаването, проектирането и конструирането на облекло от текстил.

Завършилият тази професия може:
– да конструира, проектира и създава модели;
– да проектира поточни линии за създаване на облекла от текстил;
– да прилага Мулажен метод за създаване на облекла;
– да работи по всички процеси свързани с конструиране, проектиране и създаване на облекла от текстил.