Партньори

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост гр.Добрич си партнира успешно с фирми в сферата на транспорта, обслужването и леката промишленост. Благодарение на нашите партньори, учениците имат възможността да се обучават в реални условия в часовете по учебна и производствена практика.

Община гр.Добрич

Строителство на пътища
“Пътно строителство” – АД гр.Добрич

Ремонт на автомобили
“Археос 80″ ЕООД
ТСТ “Ауто” ООД
“Ив кар спорт” ООД
“Еврокар” ЕООД
“Дисо кар” ЕООД

Шивашки услуги
ТПКИ “Мир”
ТПК “Прогрес”

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."