Информация за ДЗИ и ДКИ

Съобщение за всички зрелостници

ЗАПОВЕД

№РД09-4134 от 29.08.2017г.

Сесия Май-Юни

1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – 05.03.2018 г. – 16.03.2018 г.
2. Издаване на служебни бележки за допускане но ДЗИ – 18.05.2018 г.;
3. Първи държавен зрелостен изпит по Български език и литература – 21.05.2018 г. от 8.00 часа;
4. Втори държавен зрелостен изпит – 23.05.2018 г. от 8.00 часа;

Сесия Август-Септември

1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – 02.07.2018 г. – 13.07.2018 г.
2. Издаване на служебни бележки за допускане но ДЗИ – 24.08.2018 г.;
3. Първи държавен зрелостен изпит по Български език и литература – 28.08.2018 г. от 8.00 часа;
4. Втори държавен зрелостен изпит – 29.08.2018 г. от 8.00 часа;

Квалификационни изпити:

За лица придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2017/2018 година:

Сесия Юни-Юли 2018г.

1. Подаване на заявления – 09.05.2018г.

2. ДКИ за втора, трета и четвърта степен – 06 .06.2018 г.;
3. ДКИ за първа степен – 25.07.2018 г.;

Сесия Септември 2018г.

1. Подаване на заявления – 31.08.2018г.

2. ДКИ за първа, втора, трета и четвърта степен – 11.09.2018г.

Красимир Вълчев /Министър на образованието и науката/

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."