Важни дати

ЗАПОВЕД

№РД09-4130 от 29.08.2017г.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:
01.11.2017 г. – 05.11.2017г. вкл. есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. Коледна
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. междусрочна за I-XII клас
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература
23.05.2018 г. – Втори ДЗИ

25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018г.

Край на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V-VII клас ( 16 учебни седмици )
29.06.2018 г. – V-VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VII-XI клас (18 учебни седмици )

 

Красимир Вълчев /министър на образованието и науката/

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."