Изнесено обучение задочна форма април 2020 г.

Във връзка с обявеното извинредно положение от 1.04.2020 г. до 17.05.2020 г. със Заповед №362/12.02.2020 г. се провежда дистанционно обучение за 11 клас в с. Любен Каравелово, общ. Аксаково