Новини

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ТЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 2022 г.