За родители

За учебната 2017/2018 година са планувани:

19.10.2017 г. обща родителска среща, за запознаване с:
– училищния правилник, ППЗНП, графици за обучение;
– резултатите от контролните за входното ниво, дисциплината и успеха.

17.04.2018 г. среща с родителите на учениците от 12-и клас за запознаване с
– резултатите от пробните матури от ДЗИ;
– резултати от ДКИ по теория и практика на професията.

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."