За кандидат-гимназисти

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост гр.Добрич обявява план-прием след завършен 7-ми и 8-ми клас по следните специалности:
1. Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
2. Автотранспортна техника
3. Фризьорство
4. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Повече информация относно специалностите ще откриете в страницата “План-прием

Необходими документи за кандидатстване
1. Заявление за кандидатстване по образец на училището
2. Свидетелство за завършено основно образование
3. Медицинско свидетелство

Изисквания към кандидатите
1. Кандидатите не трябва да са по-възрастни от 17 години

ЗАПОВЕД
№ РД 09-4135 от 29.08.2017 г.

Срокове за подаване на документи
1 етап: от 04.07.2018 до 06.07.2018 г.
2 етап: от 13.07.2018 до 17.07.2018 г.
3 етап: до 27.07.2018 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до 11.09.2018г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием: до 14.09.2018 г.
Красимир Вълчев /Министър на образованието и науката/