За кандидат-гимназисти

Заповед план-прием след завършен 7 клас 2022/2023 г.

Свободни места за учебната 2022/2023 г.

  • Фризьор – 1 място
  • Модист – 2 места

Заповед план-прием след завършен 7 клас 2021/2022 г.

Заявление план-прием след завършен 7 клас 2021/2022 г.

Заповед план-прием след завършен 10 клас 2021/2022 г.

Ред и условия за подаване на заявления след завършен 10 клас 2021/2022 г.

Заявление план-прием след завършен 10 клас 2021/2022 г.

Необходими документи за кандидатстване
1. Заявление за кандидатстване по образец на училището
2. Свидетелство за завършено основно образование
3. Медицинско свидетелство

Изисквания към кандидатите
1. Кандидатите не трябва да са по-възрастни от 17 години

Дейности по приемането на ученици след завършен 7. клас:
1. Подаване на документи – 05-07.2021 г.;
2. Обявяване на списъци с приетите ученици на първи етап на класиране – до 13.07.2021 г.;
3. Записване на приетите ученици на първи етап/ подаване на заявления за участие във втори етап – до 16.07.2021 г.;

4. Обявяване на приетите ученици на втори етап – до 20.07.2021 г.;

5. Записване на приетите ученици на втори етап – до 22.07.2021 г.;

6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап – 23.07.2021 г.;

7. Подаване на документи за участие в трети етап – 29.07.2021 г.;

8. Записване на приетите ученици на трети етап – 30.07.2021 г.;

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап – до 02.08.2021 г.;
10. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14.09.2021г.