ЗАПОВЕД ЗА НАЧАЛО И КРАЙ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Начало и край на учебния ден в Професионална гимназия по транспорт, 
обслужване и лека промишленост през 2018/2019 година. 
Начало на учебния ден 8.00ч. Заповед

 

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."