Ученически съвет

Училищен парламент:

Председател: Зехра Ниязи – 9б клас

Членове:

 1. Стефани Тодорова – 8а клас
 2. Налян Шефкет – 8б клас
 3. Симеон Стаменов – 8в клас
 4. Джанел Саами – 9а клас
 5. Славчо Красимиров – 9в клас
 6. Севдалин Кирчев – 10а клас
 7. Илияна Райкова – 10б клас
 8. Шимон Пастух – 10в клас
 9. Едис Джансер – 11а клас
 10. Недрет Неджип – 11б клас
 11. Виден Пенев – 12а клас
 12. Славена Маринова – 12б клас