Сграда и материална база

Сградата на училището се състои от основен учебен корпус и учебно-производствена база.

Учебният корпус се намира на бул. „25-ти септември“ № 47. В него има стаи за администрацията, учебни кабинети, учебни работилници, библиотека, физкултурен салон, учителска стая и складови помещения.

За обучението по задължителна общообразователна подготовка /ЗП/ разполагаме със 7 броя обособени по учебни предмети кабинети, компютърна зала и физкултурен салон.

По задължително професионална подготовка /ЗПП/ обучението се осъществява в специализирани кабинети по транспортна техника, електрообзавеждане на транспортна техника, безопасност на движението по пътищата , фризьорство и конструиране и моделиране на облекло от текстил. Обучението по учебна практика се извършва в добре обзаведени и обособени учебни работилници за всяка специалност и професия.

Бъдещите водачи на МПС за категория „В“ и „С“ се обучават на два нови учебни автомобила „Дачия Логан“ и товарен автомобил „Мерцедес 1317“.

В учебно-производствената база, която се намира на ул. „Бойчо Огнянов“ № 8, имаме 3 броя учебни работилници, закрити гаражни клетки и платен паркинг за леки и лекотоварни автомобили.