Алгоритъм за създаване и работа на Обществения съвет

Алгоритъм за работата на Обществения съвет

създаване и работа на Обществения съвет

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."